Nyheter från GT

Vad är en tv-mottagare?

En TV-mottagare, även kallad TV-apparat eller i dagligt tal enbart TV, är en anordning som tar emot signaler för visning av television. Sedan andra tekniska lösningar såsom VHS, DVD och Blu-ray Disc har kommit, används TV-apparaten inte bara till att mottaga material utan även till att visa inspelat material.